Брой 3, 17 януари 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Обор до черквата, Христо Буцев

Да си горд, че си..., Чавдар Маринов
Защо пиша масова литература?, Мария Станкова
Г-жа Динозавър - има и лъчезарни филми..., Людмила Дякова
За Общия градоустройствен план на София, Иван Никифоров
Анри Картие-Бесон и фотографията като мигновена рисунка
Гор Видал за новата си книга и геополитическия заговор
Тилман Нагел за исляма и либералното общество,
Митко Новков и Симеон Евстатиев