Брой 11, 14 март 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Миглена Николчина (чуждестранна хуманитаристика)

Писмо до царя, Георги Лозанов

Предложения до министър-председателя, Георги Лозанов
Тодор Кръстев за спасяването на българския пейзаж, Христо Буцев
Три орисници в поредица на издателство Просвета, Митко Новков
Панорамата на съвременното руско кино, Геновева Димитрова
Дагмар Пфенсиг за Марат/Сад на Явор Гърдев, Ирина Илиева
Конкурсът за Близнаците, Павел Попов
Америка - pro и contra