Културен коктейл


По повод критиките на Митко Новков,
Иван Колев, Райчо Пожарлиев


Хагският трибунал, Жерминал Чивиков

Смесеният хор на БНР на 50 години, Мануела Манчева
Преглед на Сдружение на български писатели, Анахит Хачикян
Приносът на Илия Темков за музикалната култура, Михаил Чакъров
Азбуката на жените от Георги Господинов публикувана в Париж
Панорама спи между два параграфа на Литературата
Наръчник за любовници и други последователи на Диана Иванова
Ръж. Стихове и фрагменти на Росица Пиронска, Петър Петров
Изложбата на Иван Русев в Националната галерия, Светла Петкова
Изложбата на Николай Даскалов в галерия САИС

Музика в Програма Христо Ботев на БНР