Брой 5, 31 януари 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Ами ако стана друг, Георги Лозанов

Арт-анкета 2002
Смешен филм за разплакване, Жанина Драгостинова
Жан-Бернар Помие за музиката като диригент и солист, Яна Пенкин
Виторе Колина за националните митове, Нева Мичева
Политики за култура, Андреа Златар, Корина Сутеу