Робинзон отказва да се роди

Мишел Турние е френски писател. Казвам го, не за да означа неговата национална самоличност, а една културна традиция и един начин на писане, в които словото придобива опиянително-сладостни измерения. А Турние, от своя страна, обединява страстта на словото със школувана философска проблематика и много свободни, даже предизвикателни психологически обобщения.
"Петкан или чистилището на Пасифика" е сред ранните работи на писателя. Написана през 1967 г., тя предхожда непосредствено "Горски цар" (1970) и донася на своя автор Голямата награда за роман на Френската академия. По онова време Турние е 43-годишен, в достатъчно зряла възраст, за да напише един зрял във всяко отношение, много добре обмислен текст. Идеята за римейк на едно толкова известно произведение като "Робинзон Крузо" може да стане висока литература, само ако намери опорната точка за нещо предизвикателно, преломяващо, даже невероятно. И Турние постъпва по най-радикалния възможен начин: той преломява/преобръща самата гледна точка, която прави от "Робинзон Крузо" класическо произведение.
Англичанинът Даниел Дефо разказва победоносния практически дух на младата буржоазна епоха; конквистадорския нагон на една трезва и мъжествена личност. Французинът Мишел Турние поема обратния път. Неговият герой, въпреки че е чистокръвен англичанин от Йорк, трябва да загуби целия пласт на натурализираната патриархално-буржоазна цивилизованост, за да стане личност. Разбира се, тази "личност" вече няма да се измерва в познатите норми и категории на социалния ред, в навиците и мирогледа на един добре възпитан, разумен и практичен млад английски човек. Романът разказва неговите метаморфози, почти мистичните превъплъщения на човешката душа, поела пътя назад през етапите на собствената си цивилизованост. Най-напред изчезват Губернаторът, Генералът, Върховният жрец - наслоения на социалните роли. Умира порядъкът, който Робинзон, "като истински селянин и администратор", успява да въдвори на острова и който му дава сили да оцелее. После идва живописната любов със Сперанца, земята на острова, която Робинзон обладава като "своя невеста". Тогава се появява арауканът Петкан. Чрез него героят се връща в анимистичния магически свят, който предхожда всяка история и всяка култура. Тук изчезват социалните и дори сексуалните роли на личността; изчезва самата (потребност от) личност. Не е чудно, че индивидът, който попадне в обятията на този магически свят - като в утроба - отказва да се върне обратно; отказва да се роди. Робинзон на Турние в крайна сметка е западният човек, който никога не е искал да бъде роден за бремето на своята дълга цивилизация.

Милена КироваДуми
с/у думи


Мишел Турние.
Петкан или чистилището на Пасифика
.
Превод от френски Мария Георгиева.
Издателска група АГАТА-А.
София, 2002.