Арт-анкета 2002

Изложбите и художествените събития през годината

Класацията

Борис Костадинов

Диана Попова

Мария Василева

Виолета Василчина

Ирина Генова

Светла Петкова