Брой 42, 2 декември 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Киномания 2005, Мариана Христова
Майа Плисецка на 80 години, Мария Русанова
Богдан Богданов, Отделно и заедно, Димитър Вацов
Разговор с Димитър Иванов в качеството му на колекционер
Изложбата Видеоарт 1977-2004 на Марсел Оденбах в НХГ
Ситуационисткият Интернационал, Райна Маркова
Само за самоубийци, Георги Тодоров

In memoriam
Дико Фучеджиев