Културен коктейл

Относно: Законопроект за меценатството

Проектът Над Реката на Кристо и Жан-Клод
Елена Алексиева, Читателска група 31, Ангел Игов
Изложбата Акустично на Любен Генов в СГХГ, Светла Петкова
Гео Крънзов - столетие от рождението му, Ана Иванова
Представяне на Марио Рици в АТА/ИСИ, Диана Попова
Разговор с Майа Плисецка по повод юбилея

Избрано от софийските галерии
Покана за честване на Любомир Кабакчиев