Брой 8, 4 март 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Изложбата Гео Милев и българският модернизъм,
Едвин Сугарев, Светла Петкова, Лора Шумкова

Нова българска критика, Инна Пелева, Димитър Камбуров
Романът на Джумпа Лахири, Името, Димитър Кенаров
Изложбата Oh My Hero на Аделина Попнеделева, Диана Попова
Джани Ватимо: Социализмът е съдбата на човечеството,
Антоанета Колева

Разговор с Мирела Френи, Екатерина Дочева
Берлинале 2005, Александър Грозев