Изборът на "Култура"


Панаир на суетата
САЩ/Великобритания
Режисьор - Мира Наир
Разпространява Ню филмс
Кино Арена
Цена на билета - 6 лева


Джани Ватимо
Краят на модерността
Нихилизъм и херменевтика в постмодерната култура
Превод Тодор Петков, Кристиян Кацори, Снежанка Михайлова
ИК КХ, София, 2004