Брой 16, 29 април 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Европейска антиутопия, Георги Лозанов

Невъзможното послание, Емилия Дворянова
Форумът Литературата на 2004, Лора Шумкова
Дискусията Култура и политика на ДСБ, Нева Мичева
Клара Стаматова: Гласът на Църквата ни си остава тих..., Митко Новков
Жан-Франсоа Госийо, Власт и етнос на Балканите, Юлия Йорданова
Веселина Кацарова - певицата, която вае с гласа си, Светлана Димитрова
Световете на Елена Панайотова, Светла Петкова
Фестивал на женското кино, Пролет Попова

In memoriam
Крум Ацев