Културен коктейл


Пак за кражбите на преводи

Валери Петров на 85
Александър Грозев на 60
Лауреати на Южна пролет 2005
В списание Алтера, книжка 3...
Хипермодерните времена на Липовецки, Елена Узунова
Цочо Бояджиев: сбогуването като завръщане, Деян Деянов
Драматургичният Аскеер: номинации, Никола Вандов
Музикални празници Софийска пролет, Наталия Илиева
Rassim, Number One в Страсбург

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР