Изборът на "Култура"


Списание
Foreign Policy
април/май 2005
Издание за България
Издатели:
Център за либерални стратегии и :economedia
Цена 9,99 лева