Synk - сега

В рамките на фестивала Xfilm, посветен на експерименталното аудио-видео изкуство, който за пръв път се провежда у нас, бе показан спектакълът Synk #4. Както е обичайно в подобни случаи, "спектакъл" съвсем не е точното му "име". Това е спектаклов експеримент, проведен в Галерията на НХА, който траеше около половин час. Публиката на подобни екперименти е по условие малобройна, тъй като пространството се избира според нужните за провеждането му параметри на залата и обхватът на зрителното и работно-експерименталното поле не бива по идея да е твърде голям. Тя обаче беше безусловно любопитна, представляваща странен микс между много млади хора (ученици), хора, занимаващи се с видео/аудио/арт и сценография (на различна възраст), студенти по изкуства и хуманитаристика, гости и пр.
Synk #4 е продукция на Kreuzerkompani, основана през 2000 г. от хореографката Ева-Сисилия Ричардсен и Ханс Кристиан Гилие - видео артист, за да експериментират в пресичането на областта на танца и възможностите на визуалните изкуства, на богатите с традиции възможности за естетически изказ на живото тяло и недългия опит в експериментите с новите технологии в изкуствата.
Synk изпробва начина на представяне и израз на живото движение, прихванато от "погледа" на фиксирана на определено място камера и творческите инвенции на видеоартиста. Основният интерес е насочен към типа синхронизация между създаваното в момента изображение и звуковата среда, която създава аудио-артистът, прихващайки и обработвайки живия "дъх"на "танцовото" тяло, звука на движенията му и музиката, която той интегрира в цялата тази импровизирана звукова организация. Затова и са си нарекли експеримента Synk (синхронизация между звук и изображение, синхронизатор).
Процесът на създаване и представяне на въздействащ образ протича различно. В него участва всеки път различна танцьорка в различна среда. Не се възпроизвежда предварително създаденото изображение или музика, следват се общите параметри на хореографската идея. Това е четвъртият Synk. Камерата е поставена под определен ъгъл, както и микрофоните. Неестетизираното движещо се тяло влиза във и излиза от обхвата им, произведеното естетическо въздействие е ту в синхрон, ту "извън синхрон" с образа, който се разлага, мултиплицира се в безкрайна перспектива. Ефектът е неочаквано "геометричен", близък до този на добре конструираното въздействие на компютърно кино и в същото време изместен от присъствието на живото тяло, което е в основата на предизвикването на подобно въздействие.
От театрална гледна точка е интересен експериментът с друг тип синхронизация - между статичната и фиксирана жива зрителска гледна точка, тази на фиксирания ъгъл на камерата и микрофоните, която обработват двамата видео и аудио артисти на компютрите си, и разбягващия се образ на екрана, неочаквано изместван в множество мултиплициращи се в перспектива екрани на самия екран. В този смисъл, техническите трансформации на време-пространството се инспирират изцяло от контакта с живото, движещо се по определен начин с определена идея, тяло.
Всичко това в сянката на старите сценични спомени си изглежда като чист "формализъм" и експериментални глупости на хора, надмогнали си на харча, но подобни спектаклови експерименти, макар без шумен ефект, се опитват да трансформират време-пространствения изказ на съвременните спектаклови изкуства. Помнейки опита на европейския авангард, те забравят историческите конфликти с традицията на "смисъла" и спокойно пробват в търсенето на актуален език на мислещо за възможностите си изкуство. Сега.

Виолета Дечева
Реплика
от ложата

Synk #4, танцов/видео/аудио спектакъл за един танцьор, видеоартист и аудиомузикант. Хореография Ева-Сисилия Ричардсен. Музика Джъстин Бенет. Танц Гри Бич-Хансен. Сценография и видео Ханс Кристиан Гилие. Продукция на Kreuzerkompani. Показан на 23 април 2005.