Български  |  English

Модели на мислене на бъдещето

 

Текстовете, публикувани тук, са четени като доклади на уъркшоп “Модели на мислене на бъдещето”.
Той е организиран от Института за съвременно изкуство (ICA) – София, и Културния център на Софийския университет в рамките на две инициативи:
- серията на Културния център на СУ „Културна история на съвременността”;
- конференцията на Института за съвременно изкуство "Наказанието на капитал/а/изма – невъзможността да се въобрази бъдещето”, част от проекта на ИСИ – София “Изкуство на градската намеса”.
Уъркшопът иска да повдигне следните проблеми:
- привидна или реална безалтернативност на капитализма, възможности за „критика без утопия”, история и алтернативни истории на утопиите и мисленето за бъдещето, границите на въображението, както и възможността да бъде мислен субектът отвъд капиталистическите рамки. Кои са възможните агенти на подобно алтернативно мислене? Каква е ролята на съвременното изкуство? Каква е ролята на този тип съвременно изкуство, което активно се намесва в градската среда?
От своя страна, като част от работата по проекта “Изкуство на градската намеса”, темата "Наказанието на капитал/а/изма – невъзможността да се въобрази бъдещето” (Capital(ism's) Punishment - the inability to imagine a future) продължава проблематиката на Визуален семинар от 2003-2006 г., занимавал се с изследвания и интервенции в интерфейса на София. Търси се съпоставка в работата с два типа градски субект: а). конструиран от неокапиталистическото развитие в обществото и града след 1989 г.; б). проблематизиран като невъзможен в контекста на класическия капиталистически град в западна Европа.
Уъркшопът e своеобразна увертюра към предстоящата научна конференция „Модели на мислене на бъдещето”, която ще бъде организирана от Културния център на СУ. Той дава възможност в София да бъдат поканени да изнесат реферати чуждестранни и български културолози, философи, социолози, куратори, изкуствоведи, теоретици и активисти, работещи по сходна тематика, и да се създадат условия за съпоставяне на различни гледни точки в свободна дискусия.
К


ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”