Български  |  English

Списание Култура
Месечник за изкуство, култура и публицистика

 

Издание на Фондация Комунитас

ЕИК 175205988

бул.Патриарх Евтимий 22, ет.4

София 1000

Действителен собственик по смисъла на § 1, т.10 от ДР на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги: Светослав Божков Божилов. 

 

Адрес на редакцията:
София, ул. Шести септември, 17
02 4341054
 

 
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”