Брой 23, 12 юни 1998 г.

Изборът на "Култура"
Културен коктейл
Балканска Култура

Медии - права и право:
форум и библиотека в Интернет
Очевидното. Враца 98, Никола Вандов
Студентски болки и задявки, Геновева Димитрова
Щрихи към посттракийската "Маразиада", Красимира Коева