Константин Павлов
Спомен за страха.1963

Фототипно издание от машинописния оригинал

Художник Светлин Русев

ЕА
Плевен, 1998
Цена 19 600 лева