Балканска Култура

Дългите сенки на миналото
Жерминал Чивиков

Библията, жената и плътта,
Люпка Башевска

Видехме се и се чухме
На 25 и 26 април 1998 г. в Скопие се състоя среща на български интелектуалци, организирана от Българския хелинкски комитет и Македонския хелзинкски комитет. Участниците в разговора обсъждаха актуални проблеми на българо-македонските отношения, свързани с езика, нацията, връзките между хората от двете страни, обмена и разпространението на информация. От българска страна в срещата участваха 12 души, от македонска - 15. Материалите от срещата ще бъдат издадени в отделен том до края на тази година - на български и македонски език - от издателство "Форум"
Разказват участници в срещата:
Михаил Неделчев, Михаил Иванов, Петя Асенова,
Константин Косев, Красимир Кънев,
Костадин Палешутски, Георги Дюлгеров,
Валерий Русанов, Йордан Попов, Деян Кюранов