Медиатор за медиите

на адрес: http://www.mediator.online.bg


Институции-партньори:
Фондация "Приложни изследвания и комуникации", София
Съюз на съдиите в България
Фондация "Отворено общество", София
Интерайтс - Международен център за юридическа защита на правата на човека, Лондон
Международен институт за демокрация, Страсбург
Трансатлантически диалог за радиото, телевизията и информационното общество
Финансово обезпечаване:
Програма ФАР-Демокрация на Европейския съюз


В дните, когато в Народното събрание се обсъждат новите проектозакони за телевизията и радиото и за далекосъобщенията, които ще регламентират дейността на електронните медии; когато в обществото се задават въпроси за положението на журналиста у нас, за неговата сигурност, за защитимостта му от прокурорски произволи, в Интернет се появява нова (и една от първите, в които се пише на български и на кирилица) дискусионна група "Медии - права и право". Набирайки адреса http://www.mediator.online.bg, всеки желаещ може да се включи в дискусия за отношението право - медии в България и/или да посети библиотеката с документи от цял свят по въпроса.

Поканата за участие е до:
Професионалистите от медиите - репортери, редактори и мениджъри. Правистите - съдии, прокурори и адвокати. Експертите в областта на медиите и правото. Преподавателите и студентите по право и журналистика. Професионалните сдружения на журналисти и юристи. Неправителствените организации, ангажирани със свободата на изразяване и независимостта на медиите, защитата на човешките права и с изграждането на гражданското общество. Законотворците. Законодателите. Членовете на Националния съвет за радио и телевизия и техните съветници. Интелектуалците. Всички граждани, които не са безразлични към правото си да бъдат информирани, т.е. всички граждани, на които не им е безразлично състоянието на обществото.

Инициативата:
Координатор на инициативата е Фондация "Приложни изследвания и комуникации". С нейните технически ресурси е изградена структура в Интернет, която предлага дигитална библиотека и канал за дискусия.
Фондация "Отворено общество" има изградена мрежа от регионални центрове, която обхваща цялата страна. Клубовете на "Отворено общество" са местата, където журналисти и прависти, всички заинтересувани биха могли да потърсят достъп до библиотеката и дискусията "Медии - права и право".
Съюзът на съдиите в България осигурява връзките с правната област у нас.
Чуждестранните партньори предоставят експертиза, информационни материали и контакти с международни експерти.

Защо?
В България е назряла нуждата от разговор между "третата" и "четвъртата" власт. Разговор, който да не се води от позицията на силата - в редакционни колонки или в съдебни зали. Необходимостта от усъвършенстване на правото по отношение на журналисти и медии, както и необходимостта от медии, осъзнали своите отговорности, са очевидни.
Главната цел на инициативата "Медии - права и право" е да участва в изграждането на българското гражданско общество, като подпомага и развитието и укрепването на независими, плуралистични и отговорни медии, и създаването на правни рамки, гарантиращи свободата, но и незлоупотребата със свободата на изразяване.
"Медии - права и право" има амбицията да опровергае мита, че в България между законодателите, прокурорите и съдиите, от една страна, и журналистите и медийните експерти, от друга, съществува непреодолима пропаст.
Една мрежа от хора, ангажирани професионално в областта законодателство, съдебни институции, право, журналистика и комуникация, би могла да се превърне в нова демократична институция. Тази мрежа ще използва Интернет за общуване и публикуване на информация. Мисията на тази общност е да закриля и подпомага свободата на словото и информацията, като разпространява познание за съществуването и прилагането на законовите инструменти за защита на правата и на професионалните интереси на журналистите.
Създаването на алтернативно пространство за дискусия между общностите на медийните и на съдебните професионалисти е начин да се създаде ефикасна защита срещу евентуални опити да се посяга на независимостта на българските медии. Свободата на достъп до дискусията е предпоставка в това пространство, освен мнения по обсъжданите въпроси, да се изпращат и четат информации за накърнени права на журналисти, или за накърнени от журналисти права...
Информационната банка - във вид на общодостъпна дигитална библиотека - има за цел да повиши информираността на журналистическата общност за приложимите местни и международни законови норми и процедури в областта на медиите, и за институциите, които осигуряват и контролират този процес.

Библиотеката
Влизайки в библиотеката (която ще се попълва постоянно), читателите ще имат възможност да търсят из следните рубрики:
Закони - колекция от международни, чуждестранни и български нормативни документи в областта на медиите, телекомуникациите и информацията.
Саморегулация - набор етични кодекси и правила за поведение в журналистиката, приети от международни и национални професионални сдружения; документите, с които тези общности формират свои регулаторни институции.
Сдружения - координати и документи за дейността на международните и българските професионални и граждански формации, ангажирани с правото, журналистиката, свободното слово и гражданския контрол за независимостта на медиите.
Казуси - от практиката на Европейския съд по правата на човека и от практиката на национални съдилища, засягащи журналистиката и свободата на изразяване; решения на медийни съвети, на органите за професионална саморегулация в различни страни.
Човешки права - международните конвенции в хуманитарната област, които гарантират свободното слово, достъпа до информация, правата и закрилата на журналистите; български правозащитни организции и тяхната дейност по защита на журналистите и гражданите.
Събития - текуща информация.
Разработки - Статии, анализи и коментари по всички аспекти на взаимодействието между правото и журналистиката, по изграждането на независими медии и демократичното им регулиране.
Обществено мнение - данни от социологически проучвания.

Дискусията
Дискусията "Медии - права и право" ще се води в пространството на World Wide Web - мултимедийната част от Интернет. Така тя става достъпна за всекиго и със сигурност не може да бъде цензурирана от никого.
Дискусията е навременно предизвикателство и за журналистите, и за юристите у нас. След като девет години дебатът за медиите в нашето общество се води в пространството на масовата комуникация, сега - с възможностите, които предлага новата медиа - той има шанса да изгради своя нова сцена. На тази сцена дебатът е много по-демократичен - всеки читател може да е и автор на послание. Знаменателно е, че още преди масово да навлязат в пространството на персонализираната интерактивна комуникация и да започнат неговото истинско овладяване, българските прависти и журналисти получават възможност да придобият практически опит от общуването в Интернет.
В дискусията "Медии - права и право" няма забранени теми. Изразяването на лично мнение е очаквано (дори когато е анонимно). Тук съпротивата срещу всякакъв натиск от страна на политическата и икономическата власт върху свободата на изразяване е не само пожелание, но и цел. Тук професионалната саморефлексия на журналистиката и правото няма опасност да се превърне в самореклама, себеразкриването подпомага разбирането - своето и на групата. Чрез тази дискусия всеки застрашен, преследван или репресиран журналист може би ще намери компетентна юридическа помощ. Информационната банка, до която всеки участник в дискусията има достъп само с едно щракване на мишката, създава съвършено различен контекст на общуване - базиран на познанието и експертния ракурс към правните въпроси на професията.
Общуването в Интернет изначално е натоварено с усещането за приятелство. Тук липсват много от митовете, предразсъдъците, клишетата и догмите на масовата комуникация. Тук аудиторията не се състои от средностатистически зрители/слушатели/читатели; всеки отправя посланията си към конкретни личности и очаква да получи послание именно в същността си на личност. В Интернет изчезва изкушението да се подменя адресатът на посланието. В такава среда освободеността на говоренето за гражданското общество, за правата и свободите, за отговорностите и задълженията превръща разговора в едно особено полезно социално действие.
Организаторите на тази дискусия са далеч от намерението да поддържат канал за безгрижен "чат" (разговор в реално време в Интернет). На уеб-страницата до входа за участие в разговора има колонка на модератора. Модераторите на дискусията ще четат всички текстове, изпратени от участниците, ще предлагат теми и идеи за обсъждане, ще обобщават мненията на мнозинствата и на малцинствата, ще координират получаването на експертна помощ, ще настояват за отговор от институциите, ще препращат към текстове от дигиталната библиотека.
Следвайки желанието си да превърнат инициативата "Медии - права и право" в инструмент за утвърждаване и усъвършенстване на българската демокрация, организаторите настояват тя да се води на български език и с българската азбука. Помощната информация за това как да се пише на кирилица е на входа на дискусията.
http://www.mediator.online.bg

Медии - права и право
Васил Чобанов,
Христо Буцев,
модератори
Борислав Борисов, библиотекар