Брой 13, 3 април 1998 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Журналистическа Култура

От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Поднебесната, Мария Груева

Дебатът по проектозакона за културата:
Филипика от оркестрината, Златко Гулеков

Бродът на Маразов, Владимир Гаджев
Зандер-Портрети-Гаро, Ролан Барт, Джон фон Харц, Георги Лозанов
Доброто старо (ново) британско кино, Геновева Димитрова

In memoriam - Ефрем Каранфилов