Ричард Рорти
Случайност, ирония и солидарност
Превела Ина Мерджанова
ИК Критика и хуманизъм
София
Цена 4900 лева

Фестивал на етнографския филм
Панорама на Жан Руш
3 и 4 април 1998 г.
Дом на киното