Из Пътеводител
на културологическия стопаджия

179. Тантян шуоди (приказвам за небето, хортувам за земята) - говоря каквото ми падне, бъбря си.
- Човешките чувства търсят някакъв посредник, за да се изявят. Само тогава човек може да бъде щастлив. Някой го постигат чрез игра на шах, други чрез секс, трети чрез отглеждане на златни рибки. Има и такива, който го правят чрез писане. Юан Хундао /1568-1610/ , поет и есеист.
- Мъдростта, глупостта, истината и лъжата зависят от съзнанието или от безсъзнателното. При все че в обективния свят всичко това съществува, онова, което наричат мъдрост, глупост, истина и лъжа, в действителност са свързани със съзнанието ми. Ако си разбрал, че всичко това е плод на твоята мисъл, то дори онова, което ще ти се стори истина, ще го осъзнаеш като заблуждение. Гуан Индзъ (Мъдрецът Ин от заставата), VI в.пр.Хр., но текстът на съчинението е много по-късен и преработен.
- Чувствените усещания не разкриват същността на нещата... Единствено зад видимата повърхност са вените, по които тече и пулсира живата субстанция на формите. Драгослав Срегович, югославски археолог, описваш монументални каменни скулптури, датирани около 5000 г. пр. Хр. край Лепенски вир, при Железни врати на Дунав.
- Точно както всяка част от природата, и "И дзин" очаква да бъде разгадана. Карл Юнг.
- Електронният калкулатор "И Дзин" беше зле изработен. Вероятно беше произведен в някоя от страните в Югоизточна Азия, която се беше захванала да направи на Южна Корея това, което Южна Корея се опитваше да направи на Япония. В тази страна лепилната технология явно не беше достигнала до етап, при който нещата остават залепени едно за друго. Задното капаче на калкулатора вече се бе отлепило и определено се нуждаеше от парче скоч. Изглеждаше почти като обикновен калкулатор, но екранът му с течни кристали беше малко по-широк от обикновените, за да побере лаконичните съждения на цар Вън относно 64-те хексаграми... Върху екранчето на калкулатора се появяваха изумителни текстове най-вече защото бяха преведени от китайски през японски, като междувременно, изглежда, им се бяха случили доста нещица... В малката книжка с инструкции пишеше, че той трябва да се съсредоточи "Всесърдечно" върху въпроса, който го "Обсаждал", да го запише, да се наслади на тишината и едва след като е постигнал вътрешна хармония и покой, да натисне червения бутон. Нямаше червен бутон, но затова пък имаше син бутон с надпис "Червен" и Дърк заключи, че вероятно ставаше въпрос именно за него. ...В крайна сметка написа "Трябва ли да си купя нов хладилник?" върху ъгъла на салфетката... и натисна смело синия бутон с надпис "Червен". В горното ъгълче на екрана се появи хексаграма, която изглеждаше така: 3 : Чун....
След това върху екранчето на калкулатора "И Дзин" се изписа следният текст: Съжденията на Цар Вън: "Чун означава Трудност в началото, Както Когато Върхът на Тревата Се Блъска О Камъка. Времето Е Пълно С Незакономерности И Неясноти..." Из "Дългият, мрачен следобеден чай на душата", Дъглас Адамс, прев. Светлана Комогорова.
- Мау Дзау. Книжовник, непреуспял в учението и отдал се на пиянство. Чъ - Лишен от разум, несъобразителен, глупав, идиотски. Думата се използва и за обозначаване на заемане или връщане на книги. The Chinese Unicorn. Китайско-английски речник, издаден от Томас Роу по поръчка на Робърт Гилик. Ограничен тираж.

Мария Груева