Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Приватизацията в културната сфера
Времето не е Ботев и Ботев не е във времето, Вяра Ангелова
Театрални награди
Мартенски музикални дни - Русе, Юлиана Алексиева
Изложба на архитект Божидар Кадиев, Пенка Калинкова
Георги Липовански в Макта, Десислава Димова
Македония или митът за Другия, Милена Кирова
Реплика към конкурса на Арабеск, Галина Борисова
Милосърдието на Тит в Софийската опера, Румяна Апостолова
Четвъртата симфония на Емил Табаков, Милена Божикова
Изложба Музиката в материал в Русе
Новият клуб Пънч, Елена Драгостинова
Втори Великденски музикален фестивал, Пламен Петров
Почит към делото на Стоян Джуджев, Николай Кауфман