Български  |  English

Защо Дюшан? Защото...

Три погледа към възможния Музей за съвременно изкуство

 
Публикуваните тук текстове са провокирани от изложбата „Защо Дюшан? От обекта до музея и назад (125 години)”, куратор: Мария Василева, САМСИ, 8 март – 1 април 2012.
По инициатива на Мария Василева беше отправена покана за разговор към Лъчезар Бояджиев и Рада Букова (участници в изложбата) и към Надежда Джакова (експерт международни отношения в НМБИИ и уредник на част от експозициите в САМСИ). Идеята най-общо беше да се обхванат теми, свързани със „Защо Дюшан?”, със САМСИ и с проблема „Музей за съвременно изкуство” като цяло.
За музея е говорено и писано неведнъж, но целта в случая беше да се намери различна гледна точка спрямо актуални събития и опит. Като примерни посоки бяха зададени следните: САМСИ близо година след откриването му. Какво (не) се случи?; Имаме музей за съвременно изкуство. Какви развръзки/ възможни сценарии може да има в създалата се ситуация?; Взаимодействията държавна институция – специалисти/ художници – публика. Чий е музеят?; Компромисният музей решение ли е?; Мястото и ролята на музея в обществото. Кой се интересува от него? Мисията на музея; Съвременната концепция за музей и културната ситуация в България; Политика и музей; Политики на музея; Критичната позиция отвътре и реакциите.
В крайна сметка, в разговора се включи единствено кураторът Мария Василева, а Лъчезар Бояджиев написа самостоятелен текст.
От Надежда Джакова научихме само, че САМСИ все още е на фаза проект дори и при изложбите, които в момента се случват в сградата. Проектът е към МК и не разполагам с подробности за етапа на неговото продължение, което би било от интерес и значение за всички нас”.
Впоследствие, с отделен разговор, се присъединиха Светлана Куюмджиева и Иван Мудов, в чиято работа липсата на музея е постоянна тема. В този случай разговорът е свързан не толкова с конкретната реализация на проекта „Защо Дюшан?”, колкото с дискусията, която той се опита да повдигне.
Тъй като темата за музея продължава да бъде дискусионна, сме готови да публикуваме и други мнения.
още от автора


ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”