Брой 41, 25 ноември 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)

Еби си майката, Жан Бодрияр

Разпознаваемата Юлия О., Никола Вандов
Еднорогът на Айрис Мърдок, Кристина Йорданова
120 години от рождението на Емануил Попдимитров, Михаил Неделчев
За Шнитке от кръга Шнитке, Александър Ивашкин, Олег Криса
Бележки за новата Конвенция на ЮНЕСКО, Цвета Андреева
Литературната карта на съвременния критик
Спомен за Никола Ковачев