За Шнитке от кръга Шнитке

Александър Ивашкин,
Екатерина Дочева

Олег Криса,
Маня Попова