Културен коктейл

Награди и имена, Биляна Курташева

Арх. Богдан Томалевски - носител на наградата Паисий Хилендарски
Откъс от Поражението на Константин Илиев - в сп. Orient Express
Любен Диманов за изкуството като авантюра, Даниела Чулова-Маркова
Мюзикълът Сантиментално пътешествие, Веселина Гюлева
Национално честване на Константин Величков

Конкурс за разказ на сп. алтера
Програма на Софийски диалози 2005
Музиката в Програма Христо Ботев на БНР