Брой 32, 23 септември 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

За футбола, параноята и други демони, Николай Кърков
Преводът на Битие и време на Хайдегер, Владимир Градев
Визуални вещения за съвременното изкуство, Димитър Камбуров
Александър Яковлев: примиряване на биографиите, Борис Попиванов
Мария Ландова за юбилея на Художествената гимназия, Светла Петкова
Международният джазов фестивал Варненско лято, Милен Панайотов
Венеция 2005 - игра на кино и политика, Соня Александрова