Изборът на "Култура"


Магда Абазова
Живопис
Галерия Сезони
Дом на културата Средец


Сп. Факел
Брой 2/2005
Цена 7, 50 лева