Брой 27, 15 юли 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Вой през усилвателя, Георги Лозанов

Изборите - разговор в редакцията на Култура
Средновековието и хипертекстът, Стефан Смядовски
Боян Знеполски, Херменевтични парадигми, Христо Тодоров
Емилия Дворянова: Маниите произвеждат неграмотност, Марин Бодаков
Бележки върху театъра на Александър Морфов, Митко Новков
Московският кинофестивал