Културен коктейл


Вера Мутафчиева получи Вазовата литературна награда
Списание Алтера - медийният пробив на 2005?
Изложбата на Емил Христов в галерия СИБАНК, Георги Лозанов
Пак за Интернет - Общество - Култура в Социологически проблеми
Тодора Радева, Седем начина да увиеш сари..., Кристина Йорданова
Георги Тенев, Кристо и свободната любов, Мария Попова
Таня Кольовска, Нататък опитайте сами, Ива Николова
Литурне - новата поезия и проза се разхождат сред нас
Парафраза по Пина Бауш без заглавие, Мила Искренова
Театър Фриндж на Франк Хойл, Силвия Петрова

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР
Конкурс за журналисти в областта на културата