Брой 15, 22 април 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Гражданският (ни) застъпник, Копринка Червенкова

Темата за досиетата в Източна Европа
Иван Методиев, Избрано, Миряна Янакиева
Несъстоялите се български филми, Мариана Христова
Фатих Акин, роден през 1973, Геновева Димитрова
Музей на хоризонта?, Диана Попова
Лица от арт сцената

Политическото наследство на Йоан Павел ІІ

In memoriam
Ивайло Петров
Иван Ушев