Културен коктейл


Меценатството идва

Наградите Пегас 2005
Аскеер 2005: номинациите
Научна конференция Вестникът и обществото
...Безкраят на играта - изложба и книга на Христо Градечлиев
Книгата на Георги Каприев Philosophie in Byzanz, Цочо Бояджиев
Романът Стъклената река на Емил Андреев, Радка Пенчева
Вечер на английската хореография, Мила Искренова
Филмът Свои получи наградата Ника

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР