Иван Методиев. Избрано.

Върховно смислената поезия на нищото,
Миряна Янакиева

С каква

Космогония