Брой 9, 11 март 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Арт анкета 2004
Пешеходството като практика и страст, Ирина Генова
Разговор с експериментатора Питър Грийнауей, Геновева Димитрова
Висока литература и бизнессреда, Владимир Трендафилов, Алберт Бенбасат
Книгата Яворов на Михаил Неделчев, Мирослав Дачев
Литературни нрави и в мрежата - hulite, Христо Стоев
Елена Образцова - глас свише, Александър Василиев
Време за преговори, Сами Мубайед