Бизнессреда в книгоиздаването

Текстовете на Алберт Бенбасат и Владимир Трендафилов са произнесени пред семинара "Бизнессреда в книгоиздаването и книготърговията", организиран от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
(23 ноември 2004).

Мястото на високата литература,
Владимир Трендафилов

Изход за университетската книга,
Алберт Бенбасат