Културен коктейл


Право на отговор, Борислав Иванов

Светлозар Игов на 60, Марин Бодаков
Виктор Самуилов - носител на Наградата Петко Р. Славейков
Дебютна книжка на списанието за пол, език и култура Алтера
Книгата на Иван Илчев за българина между две столетия, Христо Буцев
Книгата Теория на литературата. От Платон до постмодернизма
Книгата Анимус и анима във вълшебните приказки, Мария Попова
Изложбата Screenshots на Божидар Бояджиев, Надя Тимова
Концертът на Димо Димов в зала България, Лили Николова
Музикални празници Софийска пролет, Наталия Илиева

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР
Станало и предстоящо