Брой 15, 17 април 1998 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Възвисяваща Култура

Вградени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)
Думи с/у думи, Милена Кирова (литература)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

На Константин Павлов - честито! Ани Илков
Стефан Драгостинов на 50 г., Юлиана Алексиева
Митът за Одисей на Килил Мерджански, Георги Каприев
За следващото поколение в изкуството, Борис Костадинов
Турците идат..., Христо Буцев

Честито! - Юбилей на Слава Рачева, Мирослава Топчиева
Честито! - Васил Михайлов на 60 години
Честито! - Красимира Колдамова 40 г. на сцената, Маргарита Михайлова

In memoriam - Илия Недялков