Български  |  English

Награди на Съюза на преводачите в България

 

І. Съюзни секционни награди:
1. Весела Кацарова за превода на „Златната тетрадка” от Дорис Лесинг. ИК „Летера”, 2008 г.
2. Владимир Бернер – за творчески постижения в областта на синхронния и консекутивния превод.
3. Дора Цветкова - за творчески постижения в областта на синхронния и консекутивния превод.
4. Емил Басат – за принос към история и теория на превода в България като автор на поредицата „Портрети на български преводачи”.
5. Зорница Христова – за превода на „Бял шум” от Дон ДеЛило. Изд. „Алтера”, 2009.
6. Иво Панов – за научна редакция на първия в България голям академичен Персийско-български речник. АИ „Проф. Марин Дринов”, 2009.
7. Петър Велчев – за съставителство и превод на „Руски поети”. Изд. „Захарий Стоянов”, 2009.
8. Русанка Ляпова – за превода на „Пейзаж, рисуван с чай” от Милорад Павич. Изд. „Алтера”, 2009.
9. Яна Букова - за превода на „100+1 фрагмента” от Сафо. Изд. „Стигмати”, 2009 и на „Стихотворения” от Гай Валерий Катул. Изд. „Стигмати”, 2009.
 
ІІ. Награди на СПБ за цялостна дейност:
1. Александър Шурбанов – за цялостен принос в областта на преводаческото изкуство и за литературоведските му изследвания в областта на англицистиката и американистиката.
2. Проф. д-р Борис Парашкевов - за цялостен принос към българската култура като преводач във всички области на превода и за постижения в областта на съпоставителните българско-германистични изследвания.
3. Михаил Бушев – за цялостна преводаческа и експертна дейност при изграждането на преводни терминологични системи.
 
ІІІ. Специална награда на СПБ:
Списание „Панорама” – по повод 30 години от създаването му за принос в представяне на художествения превод като изкуство и на Жела Георгиева, главен редактор на списанието.
 
Бел.ред. Наградите на Съюза на преводачите в България бяха връчени на Националния преглед на превода (2008-2009), проведен под наслов „Преводът като цивилизационна ценност” и организиран от Съюза на преводачите в България, Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В този брой публикуваме и интервю с Яна Букова, отличена за преводите си на Сафо и Катул.


ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”