Брой 40, 18 ноември 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)

Френското изригване

Медийно всмукване на книгата,
Алберт Бенбасат, Владимир Трендафилов, Раймонд Вагенщайн

Реална ли е риалити телевизията? , Ния Нейкова
Бернанос - големият непознат, Калин Михайлов
Джереми Рифкин, Европейската мечта, Борис Попиванов
Надежда Олег Ляхова за "donumenta" в Регенсбург, Диана Попова
Международният кинофестивал в Киев, Геновева Димитрова
Gaudeamus Music Week 2005, Светлана Нейчева