Медийно всмукване на книгата


Книгите са винаги на мода?!?

Разговор около една кампания,
Алберт Бенбасат,
Владимир Трендафилов,
Раймонд Вагенщайн