Брой 38, 4 ноември 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерологии, Денница Габракова (чуждестранна хуманитаристика)

Какво ни чака?, Георги Лозанов

Дали литературата от една стана друга?
Ян Асман, Мойсей Египтянина, Стоян Гяуров
Цариградски пътни бележки, Андрей Даниел
Недко Солаков от Мусагеница до Люксембург, Диана Попова
Канети - европейски театрален знак в Русе, Крум Гергицов
Неукротимата Галина Вишневска

In memoriam
Никола Боздуганов