На 22 октомври т. г. на 81 години почина

Никола Боздуганов.

Беше неуморен търсач на красивото в изкуството, начетен, любопитен към всичко, което става около него. Обикаляше страната и пишеше за почти всички провинциални сцени. С него спокойно можеше да си говориш например в Шуменския театър за спектакли например от Силистренския. Залагаше на младите и ги следеше с особено внимание. Беше поет, музикант, драматург, историк на българския театър. Пишеше много, но още повече се радваше - личеше му - на непосредствените срещи с актьори, режисьори, певци и инструменталисти. Гледаше да не пропусне някой фестивал, юбилей, просто театрален празник. Бързо премигващите му очи искаха да видят всичко. Сигурно така жаден за света си е отишъл.
Сбогом...


Никола Вандов