Брой 18, 8 май 1998 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (литература)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (тетатър)

Десет години без Слави Шкаров
Разговор с АПСОЛУТНО, Мария Василева
Милош Форман и граничните ситуации, Цветан С. Тодоров
За прегледа Нова българска музика, Наталия Илиева
Съдбата на Златю Бояджиев пост мортем, Владимир Гаджев
Разговор с поета Ани Илков, Симона Мирчева
Диптих за иконите на Калин Янакиев, Владимир Градев
Честито! - юбилей на Юри Буков

In memoriam - Галя Бъчварова