Брой 5, 6 февруари 1998 г.

Културен коктейл
Изборът на "Култура"

От пръв поглед,
Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

След постмодернизма в Чикаго, Мария Димитрова, Александър Гънгов
Метро в София, Диана Попова

БНР има нов директор:
Сражението Хоризонт, Снежана Попова
Откъс от концепцията на Александър Велев

За окрупняването на университетите, Павел Попов
Полският пътепис на Димитър Камбуров
За Светът на Софи, Амелия Личева
Към глобалното отворено общество, Джордж Сорос

Юрий Башмет в София