Брой 2, 16 януари 1998 г.

Културен коктейл
Изборът на "Култура"
На "Славейков"

Вградени ноти,
Екатерина Дочева
Думи срещу думи, Милена Кирова
От пръв поглед, Борислав Колев
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев
Поднебесната, Мария Груева
Реплика от ложата, Виолета Дечева

Светът на демоните и светът на ангелите, Митко Новков
Извадки от бележника, Невена Стефанова
Комплекси в Илирия, Евгения Панчева

Довиждане, а не сбогом, разговор с Ана Томова-Синтова
Една нощ в Неапол, Явор Милушев
Лондон: новият център, Мария Василева
Да съзреш Божието присъствие, Еразим Кохак

Българска национална докртина??!, Стефан Попов
Съдбата на турското малцинство в България, Антонина Желязкова
1998 г. да бъде година на Зограф, Георги

In memoriam - Светла Гераскова