Български  |  English

Проф. д-р Стоян Джуджев

ни напусна на 17 март. Доживял до 95-годишна възраст, той се бе
превърнал в живата легенда на българската етномузикология. Ако
търсим приноса на българската музика в световната култура, то
традиционната ни има съществен дял. Тук е основният принос и на
проф. Джуджев, който не само разкри особеностите й, но и насочи
вниманието на световната общественост към нея.

Закърмен с любов към музиката в Панагюрище в условията на странно
музикално двуезичие - народна музика по улиците и "Италианката
в Алжир", която изпълнява като цигулар в любителски оркестър,
минал през школата на Добри Христов в София, където завършва висшето
си музикално образование, проф. Джуджев блестящо защитава докторат
в Сорбоната (в Париж се занимава и с дирижиране). Рабиндранат
Тагор му предлага работа в неговия университет в Индия. Но се
налага д-р Джуджев да се завърне в България, където утвърждава
народната музика като учебна дисциплина в Академията.

Многобройните му монографии и студии засягат въпросите на теорията
на българската народна музика, сравнителното музикознание, синкретизма
на народната култура, проблемите общество и музика. През цялото
време той е Учителят, подготвил безброй специалисти: студенти,
аспиранти, докторанти. Неговият принос беше високо оценен. Носител
е на българската Държавна награда на международната Хердерова
награда и на наградата на Българската академия на науките. Наскоро
стана почетен доктор на Държавната музикална академия. Но най-важното
беше признанието на хората. Стоян Джуджев беше възторжен есперантист
- отново от международен мащаб, а това означава да си обърнат
към цялото човечество, към обикновените хора. Сега те скърбят
за него, сега се прекланяме пред паметта му.
още от автора


 
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”