Български  |  English

Георги Марков: снимки с епохата

 

На 7 ноември т.г. в книжарница „Сиела“ в подлеза на СУ се състоя представянето на нова книга, посветена на Георги Марков. Трудът е дело на проф. Инна Пелева и носи многозначителното заглавие „Георги Марков. Снимки с познати“ (изд. „Кралица Маб“).
Както модераторът и издател на книгата проф. Николай Аретов сподели в самото начало на вечерта, този нов том за Георги Марков идва в момент на съвършено нов етап от осмислянето на неговото творчество. А и съвсем не само на творчеството. Чрез неговата фигура книгата прави обстойна разходка сред биографиите на редица не по-малко значими личности в българската литература и общественост, пряко или косвено свързани с него.
Според доц. Димитър Камбуров, авторката е постигнала интерпретация на епохата, каквато досега у нас не е съществувала. Широтата, мащабът и способността на текста да говори чрез Георги Марков за толкова много други хора, Камбуров определи сред основните достойнства на изданието. В него той открива множество паралелни портрети, които не претендират за равностойност - и са разтоварени от тежестта на наслагвани през годините героизации и демонизации. Според него, писането на Пелева е дръзко, а книгата се чете със страст (и е по-интересно четиво от множество големи утвърдени романи). Сред редицата важни теми, с които се занимава изследването, Камбуров изтъкна тези за изборите, които решаваме да направим, за личностното достойнство, за това какво всъщност означава да заминеш, за смъртта като институция, от която се мисли всичко в нашата култура...
Мотивът за интимността и искреността беше основен и при доц. Бойко Пенчев, според когото книгата изпробва степента на честност, която може да понесе българският читател. Той направи интересна аналогия между първия сблъсък с текста на Пелева и шока от първото четене с диоптърни очила – и в двата случая изведнъж виждаш всичко съвсем ясно, някак по-отблизо и по-голямо, всички тайни като че ли падат. Според него, организмът първоначално инстинктивно се противопоставя на тази рязка промяна, на тази внезапно нахлула искреност, но постепенно се адаптира, даже започва да му харесва. Той призова книгата да влезе в университетските програми и да се обсъжда с днешните студенти, за които много често името на Георги Марков не значи нищо, защото липсват „рафтове на знание в обществото“, които да свържат поколенията. Бойко Пенчев нарече „Георги Марков. Снимки с познати“ „втората книга на Инна Пелева за Ботев“ и поясни, че подхожда към нея по този начин, защото тя всъщност се занимава до голяма степен с дилема, подобна на тази около личността на Ботев: вагабонтинът Ботев преди „Радецки“ и героят Ботев след това. Как да се обедини знанието за „преди” и „след“? За „тук” и „там“? Неизбежното противоречие между ранния и късния творец и човек? Именно това, според него, е задачата, която си поставя Инна Пелева. Целта й е да се опита да погледне на тази епоха сложно. Чрез активиране на частното, да разобличи и разголи общото. Текстът й, според него, е „вързан към телата“. В сърцевината му на една и съща плоскост са поставени биографичното и литературното. Залогът на книгата той определи като етически и затова четенето й причинява дискомфорт, като излиза от удобното знание за миналото и навлиза дълбоко в личното пространство. И вероятно поражда у читателя въпроси от типа: „За какво ми е да знам това?“. Но всички тези дребни неща около важните личности, според Бойко Пенчев, засягат и нас. „Георги Марков. Снимки с познати“ е безкомпромисно фотоувеличение, предизвикателство за всички ни.
Накрая проф. Инна Пелева обобщи, че използва личността на Георги Марков като окуляр, през който да види всичко останало. Неговата история е и историята на всички, които са били свидетели на онова време или на неговите последствия. По-голямата дистанция ни дава нова, по-добра оптика, с която да се вглеждаме в детайлите.
А нали точно те изграждат голямата картина, от която е част и всеки един от нас?
още от автора


ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”