Мрежа/паяжина ( интернет), брой 7 (3064), 20 февруари 2015" /> Култура :: Наблюдатели :: Културен кооператив / мрежи
Български  |  English

Културен кооператив / мрежи

 

Тия дни във Facebook се натъкнах на една анкета, адресирана до артисти и до организации в областта на изкуството и културата. Тя съдържаше няколко въпроса и бе свързана с последния проект на варненската фондация «СИДЕЯ», «Културен кооператив».
Кои са «СИДЕЯ»?
Съдейки по информацията в регистрите, "СИДЕЯ" е относително нова организация - регистрирана е през 2011, а предметът й на дейност е «продуциране и разпространяване на проекти в областта на изкуството». Целта е «осъществяване на мост между различните култури, социални групи и поколения», «постигане на устойчивост по отношение на културните практики от подкрепените инициативи». Водещи принципи на фондацията са: «децентрализацията на културния живот в България; привличането и възпитанието на нови публики; социализирането на хора в неравностойно положение чрез изкуството и стимулирането на културното многообразие и междукултурния обмен». Основатели на "СИДЕЯ" са Мануела Саркисян, актриса, и Светлозара Христова, културолог.
Какво е «Културен кооператив»?
Съгласно информацията в анкетата, това ще е «електронна платформа, в която всеки артист, студент в областта на хуманитарните науки и/или изкуствата, или НПО в сферата на изкуствата и културата, може да има свой собствен профил, в който да споделя идеи и добри практики, както и да търси подходящите партньори за своите проекти.»
«Културен кооператив» е замислен като международна платформа и ще дава достъп за регистрация и на организации и артисти от цял свят.
Нуждата от изграждането на подобна мрежа е сериозна и не от вчера. Всички артисти в България изпитват липсата на инструмент, улесняващ споделянето на човешки, логистични, пространствени, финансови ресурси; ускоряващ комуникацията със себеподобни от други артистични области и от други държави, както и комуникацията с културни мениджъри, юристи, счетоводители и т.н. Платформата би била полезна и за публиката с възможността за предлагане на по-добре структурирана информация в културния афиш по градове и региони. Културен кооператив се очертава като нещо наистина голямо и важно, но ако говоря от свое име и от името на няколкото артисти, с които успях да обменя мнение, очакванията ни са даже още по-големи и са свързани главно с прозрачността на начинанието. По една или друга причина, вседостъпността на информацията от логистичен или финансов характер, както и максималната равнопоставеност на артистите в достъпа до ресурси, винаги са били проблем в страната ни. Културен кооператив наистина ли ще успее да се справи с него?
Направих опит да задам този, а и още няколко въпроса на «СИДЕЯ», но до момента на предаването на този текст контакт не се осъществи, така че ще го направя задочно.
Преди всичко, кой ще изгради платформата? Четем, че проектът съществува благодарение на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., но няма никаква информация за самия изпълнител. Очевидно се налага да има такъв, защото става дума за електронна платформа. «СИДЕЯ» работят ли с конкретна софтуерна фирма, коя е тя и как се е спрял изборът им на нея?
И още един въпрос: защо е толкова трудно да се открие информация за самия конкурс в рамките на Програмата за подкрепа на НПО, на който се е явила «СИДЕЯ». Неоткриваем е и самият договор? Не намирам нищо на сайта на Финансовия инструмент
Нито на сайта на Програмния оператор на Програмата с НПО-тата. В случая това са Институт "Отворено общество" и Фондация "Работилница за граждански инициативи". Все пак, става дума за грант от порядъка на 11 790 000 евро! Каква част от тези милиони са за «СИДЕЯ» и за Културен кооператив? И каква е процедурата на получаване? След много ровене, успях да открия на информационния портал на еврофондовете, че договорът е бил сключен директно между офиса на Финансовия механизъм на ЕИП с оператора на Фонда за НПО-тата – «Отворено общество» и «Работилница за граждански инициативи», и това е станало след провеждане на «ограничена тръжна процедура измежду кандидати, получили покана след предварителен подбор.» Но следата се къса тук.
Засега можем единствено да пожелаем успех на «СИДЕЯ» и техния Кооператив, който е важен и нужен за всички.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”